fbpx

Về chúng tôi

SỨ MỆNH CỦA LEAD THE CHANGE

  • Trang bị cho giới trẻ bộ kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21
  • Cung cấp các chương trình đào tạo, cố vấn quốc tế và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ.
  • Thúc đẩy tư duy phát triển, nâng cao thái độ tích cực trong giới trẻ
  • Tạo một cộng đồng doanh nhân hỗ trợ
  • Mang lại nhận thức và cảm hứng cho cộng đồng giới trẻ về sự đổi mới trong thế giới đang thay đổi

99

workshops

120

trainers/
mentors

299

Alumni

69

partners

Lead The Change là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2016. Đây là nơi khai phóng tiềm năng của các nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai. Chúng tôi mong muốn kiến tạo một cộng đồng toàn cầu dành cho giới trẻ và các công ty khởi nghiệp để trao quyền cho họ bước vào môi trường mới đầy thách thức, nhằm giúp họ mở mang tư duy và từ đó dẫn dắt sự thay đổi.

Người mù chữ của thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không thể đọc và viết, mà là những người không thể học, không học và học lại"

Alvin Toffler

Hãy liên lạc với Lead The Change qua những kênh sau: